Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split najavljuje prvu u nizu radionica pod naslovom “Izrada studija (pred)izvedivosti s analizom troškova i koristi”.

Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi obavezan su dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje projekata iz strukturnih fondova EU, posebice infrastrukturnih projekata. Njihova je svrha odrediti je li projekt, s točke društvenog interesa, poželjan za ulaganje. U studijama izvedivosti se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se pokazuje opravdanost  financiranja istog iz javnih sredstava.

Edukacijski ciklus radionica  trajati će pet radnih dana (40 sati) koje će vodit će iskusni stručnjaci tvrtke C.D.V. d.o.o. iz Zagreba.Radionice će se održavati od ponedjeljka (10.11.2014) do petka (14.11.2014.) u trajanju od 09:00 -17:00 sati u prostorijama CEDRA Split, Ruđera Boškovića 20/II, Split.

Cilj ovog ciklusa edukacije jest upoznati polaznike s metodološkim okvirom, sadržajnim sastavnicama u procesu izrade studija pred-izvedivosti i izvedivosti s CBA, konkretnim radom na nizu sektorskih primjera projekata prilikom kojeg će voditelji edukacije upoznati polaznike sa, u praksi provjerenim, nužnim elementima studija, razinama njihove razrade i ispravne formulacije, te tumačenja iskazanih pokazatelja ovog ključnog dokumenta, na osnovu kojega donositelj odluke o financiranju vrednuje prihvatljivost projekta i donosi odluku o nužnom sufinanciranju javnim sredstvima.

Radionice su namijenjene svima koji žele steći potpunije znanje o izradi studija predizvedivosti i izvedivosti, djelatnicima regionalne i lokalne samouprave, voditeljima infrastrukturnih projekata, kao i voditeljima projekata javnih i privatnih investicijskih ciklusa na razini donošenja odluke, te posebice sadašnjim ili budućim stručnjacima/savjetnicima koji se profesionalno bave ili žele baviti izradom studija izvedivosti.

 

 

 

Pozivnica_CBA

Prijavnica_CBA

program_CBA