Nositelj projekta “Podrškom do zajedništva”, Udruga za obrazovanje i znanost „Scientia populo“ Knin, poziva Vas na radionicu „Kvalitetna provedba“ koja će se održati u Kninu  od 19.03 – 22.03. Na radionici će se ciljanu skupinu obrazovati na koji način postupati s krajnjim korisnicima tj. s osobama starije životne dobi. U sklopu ovog projekta široj javnosti će biti predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta čiji je glavni zadatak povećati radne aktivnosti žena čije su mogućnosti zaposlenja otežane, razviti njihov radni potencijal kroz osposobljavanje i usavršavanje, te samim time podići kvalitetu života krajnjih korisnika, odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Pružanjem pomoći i podrške istima bi se omogućilo da ostanu u svojim domovima, odnosno spriječila bi se prerana institucionalizacija te bi im se promijenio dosadašnji način života. Stvorili bi se bolji uvjeti života u njihovim kućanstvima, smanjila bi se zanemarenost, usamljenost, izolacija te socijalna isključenost.

 

Nositelj ovog projekta je Udruga za obrazovanje i znanost „Scientia populo“

Sccientia-populo-Knin

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje,

hzz

te Centar za socijalnu skrb Knin.

Centar-za-socijalnu-skrb-Knin