Projekt Zadovoljni UP.02.1.1.05.0120

Naziv poslodavca: Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“

Naziv radnog mjesta: Radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju u sklopu projekta Zadovoljni

Razina obrazovanja: Osnovna škola niži razredi; Završena osnovna škola; Srednja škola 3 godine; Srednja škola 4 godine,
Vrsta zaposlenja: određeno (24 mjeseca)
Uvjeti radnog mjesta: terenski rad
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (subota i nedjelja su neradni)
Mjesto rada: grad Knin i okolica

Rezultati natječaja: oglasna ploča u uredu Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“, IV. gardijske brigade 3, Knin, 27.07.2018. u 11:00 sati.

Napomena: Natječaj je otvoren od  29.06.2018. do 13.07.2018. godine. Ukoliko bude potrebno uži izbor kandidata proći će razgovor s poslodavcem.

Napomene vezane za predavanje zamolbe:

Zamolba treba sadržavati:

  1. Zamolba
  2. Životopis
  3. Uvjerenje o završenom obrazovanju
  4. Uvjerenje o nekažnjavanju
  5. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon objave javnog poziva) da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih,
  6. Preslika osobne iskaznice,
  7. Potvrda liječnika da osoba ne boluje od neuroloških, duševnih, zaraznih niti drugih bolesti,
  8. Potvrda o pripadnosti posebnoj skupini*

Zamolba se predaje:
Zamolbe za posao treba predati u pisanom obliku:
– u ured Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“, IV. gardijske brigade 3, Knin – osobno ili putem pošte.

Napomene: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, najviše završena srednja škola, vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, s posebnim naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.; liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine; beskućnice; samohrane majke; osobe koje imaju iskustva na obavljanju sličnih poslova. Podnositeljice su dužne u prijavi naznačiti kojoj skupini pripadaju, te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Screenshot_1.png