Člankom 29. stavkom 1. Etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine“ broj 40/11 i 13/12) propisano je da Vlada Republike Hrvatske imenuje članove Etičkog povjerenstva na vrijeme od 4 godine i to tri iz reda državnih službenika, dva iz reda sindikata, te jednog člana iz reda udruga.

S obzirom da mandat članova Etičkog povjerenstva imenovanih rješenjem Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 32/17) ističe dana 31. ožujka 2021., potrebno je predložiti člana ili članicu za novi saziv Etičkog povjerenstva.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za člana Etičkog povjerenstva.

Rok za dostavu kandidatura je petak, 26. veljače 2021.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva – predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

IZVOR: https://udruge.gov.hr/