Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 20. prosinca 2021. godine.

Zakonom o otocima (Narodne novine, broj 116/18, 73/20, 70/21) i Pravilnikom o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća (Narodne novine, broj 71/19, 114/21) propisano je osnivanje Otočnog vijeća u svrhu savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka.

U tu svrhu, sukladno traženju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, potrebno je predložiti dva predstavnika otočnih razvojnih dionika iz redova udruga koje imaju sjedište na otocima i svoju djelatnost obavljaju na otocima radi njihovog imenovanja u Otočno vijeće.

Molimo sve zainteresirane udruge da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedlog kandidata za člana Otočnog vijeća. Temeljem glasanja članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, Ured za udruge predložit će Ministarstvu dva predstavnika udruga s najvećim brojem glasova.

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 20. prosinca 2021.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva – predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

IZVOR: https://udruge.gov.hr/