U nastavku dostavljamo informaciju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o objavljenom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje partnera u radu Europske zajednice za dijeljenje iskustava iz partnerstva 2021. – 2027.

Europska zajednica za dijeljenje iskustava iz partnerstva osnovana je od strane EK s ciljem daljnjeg poboljšanje kvalitete partnerstva diljem Europe i širenje razmjene dobrih prakse u okviru programa koje financira EU. 

Kako bi proširila razmjenu dobre prakse i iskustva o Europskom kodeksu ponašanja, Europska komisija traži partnere koji se žele aktivno uključiti i podijeliti svoje iskustvo u partnerstvu u okviru programa koje financira EU. S tim u vezi na stranicama EK objavljen je  poziv za iskaz interesa za uključivanje u ovu zajednicu za zajedničko kreiranje partnerstva. Poziv je otvoren do 1. rujna 2023. godine.

U skladu s ovim Pozivom traži se iskaz interesa od strane različitih partnera sukladno članku 8. CPR 2021.-2027. kao što su:

  1. regionalna, lokalna, gradska i druga tijela javne vlasti;
  2. gospodarski i socijalni partneri;
  3. relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo, kao što su partneri u području okoliša, nevladine organizacije i tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, temeljnih prava, prava osoba s invaliditetom, rodne ravnopravnosti i nediskriminacije;
  4. istraživačke organizacije i sveučilišta

Zajednica funkcionira u sklopu 6 podgrupa koje se bave specifičnim pitanjima, a koje pokrivaju: komplementarnost sredstava (fondova), izgradnju i jačanje kapaciteta dionika, odabir partnera, upravljanje različitim oblicima suradnje te zajedničko stvaranje smislenog partnerstva te trenutno broji 159 predstavnika iz država članica.  Trenutno su članovi ECoPP-a iz RH predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Više o ECoPP je dostupno na linku: https://www.eu-community-on-partnership.eu/

Modalitet prijave na poziv nalazi se u nastavku:   https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/tenders-and-grants/calls-for-expressions-of-interest_en a sva dodatna pitanja slobodno se obratite na e-mail: EC-ECOPP@ec.europa.eu

Molimo da nas na e-mail adresu koordinacija-ESIF@mrrfeu.hr izvijestite o vašoj prijavi odnosno odabiru u članstvo u navedenoj zajednici.

IZVOR: https://udruge.gov.hr/