Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ unutar Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Svrha poziva je s jedne strane povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije (1 skupina), povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem usluga tumača/prevoditelja  hrvatskog znakovnog jezika (skupina 2) te povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama putem usluga videćeg pratitelja (skupina 3).

Ukupna osigurana sredstva u okviru ovog Poziva su 90.000.000,00 kn. Najveća stopa sufinanciranja od 85% ukupnih prihvatljivih troškova osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF), dok je udio nacionalnog sufinanciranja 15% i osigurat će se iz Državnog proračuna RH.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. prosinca 2016.