Udruga mladih “Mladi u EU” od srpnja 2022. godine provodi projekt „Pomoć u kući – život u sreći 3“ sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ – faza 3. Trajanje projekta je 8 mjeseci, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik i Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Šibenik.

U Šibeniku, 21. ožujka 2023. u prostorijama Društvenog centra Šibenik u 12:00 sati održat će se završna konferencija projekta na kojoj će se sudionicima predstaviti rezultati aktivnosti projekta. Konferenciju će organizirati i provoditi Vinko Livaković, predstavnik Razvojnog europskog centra inicijativa.

Za sudjelovanje na početnoj konferenciji možete se prijaviti na info@mladi-eu.hr ili putem telefona na broj 022 212 834.