Internetsko javno savjetovanje otvoreno je do 27. rujna 2021. godine.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvara javno savjetovanje o proračunu Ureda za udruge za  sljedeće proračunsko razdoblje.
U tu svrhu prilažemo poveznicu na važeći proračun https://narodne-novine.nn.hr/files/sluzbeni-dio/2021/69/NN-SL-2021-069-24.06.2021.pdf i poveznicu na Obrazac za savjetovanjehttps://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna.docx te pozivamo zainteresiranu javnost na dostavu prijedloga.

Internetsko javno savjetovanje otvoreno je do 27. rujna 2021. godine.

IZVOR: https://udruge.gov.hr/