Pozivamo sve nezaposlene osobe s područja grada Knina da nam se pridruže u četvrtak (29.04.) i petak (30.04.) s početkom u 10h na dvodnevnoj radionici “Mi to možemo”. Radionica će se održati na adresi Drniška 2b, prostor Ekološko-informativnog centra na Krki. Na radionici će se sudionici upoznati sa vještinama izrade kvalitetnog motivacijskog pisma, životopisa i zamolbe kao prvog koraka u kontaktu sa potencijalnim poslodavcem pri javljanju na natječaj za posao.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz epidemiju virusa SARS-CoV-2.

Cilj radionice je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.