U sklopu projekta “Ekološko-informativni centar” počinje provedba radionica za ciljnu skupinu projekta-nezaposlene osobe sa područja grada Knina. U utorak (16.06.) i srijedu (17.06.) održava se radionica “EU za sve”, dok se u četvrtak ( 18.06.) i petak (19.06.) održava radionica “Poslovni plan”. Na radionicama možete naučiti više o pisanju i apliciranju projekta na EU natječaje ili kako napisati kvalitetan poslovni plan.

Stoga pozivamo sve zainteresirane da nas kontaktiraju na neki od kontakata udruge za više informacija ili prijave za sudjelovanje.

Projekt je financiran 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,   a u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost ekološke udruge „Krka“ Knin.

Ekoloski informativni centar memorandum

Ekolosko informativni centar memorandum 2