Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije („Narodne novine“, broj 31/17) te izmjena i dopuna Odluke koja je u tijeku, radnog tijela Vlade Republike Hrvatske s ciljem izrade, unaprjeđenja i sustavnog praćenja provedbe te procjene učinaka mjera i aktivnosti iz nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije, potrebno je izabrati predstavnike četiri organizacije civilnoga društva, iz reda udruga koje se bave pristupom informacijama i transparentnošću, javnim politikama i sprječavanjem korupcije.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za nove članove i njihove zamjenike u Savjetu za suzbijanje korupcije.

Rok za dostavu kandidatura je petak, 11. prosinca 2020.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva – predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge. 

IZVOR: https://udruge.gov.hr/