Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 14. studenoga 2019. donijela Odluku o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (NN 110/2019). Točkom IV., stavkom 1. navedene Odluke osniva se Radna skupina Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo.

Radna skupina za Vladu Republike Hrvatske izrađuje prijedloge nacionalnih strategija i planova u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, osigurava operativnu provedbu planiranih zadaća, izvještava Stalno povjerenstvo o tijeku provedbe  i napretku ili mogućim poteškoćama vezanim za provedbu planiranih aktivnosti te obavlja druge poslove koje joj povjeri Stalno povjerenstvo.

Predviđeno je da u radu Radne skupine sudjeluju dva predstavnika dvije organizacije civilnoga društva.

 

U skladu sa Zakonom o međunarodnoj  i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17), osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita osiguran je smještaj posredstvom Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u stambenim jedinicama koje su vlasništvo Republike Hrvatske ili stambenim jedinicama koje navedeni Središnji državni ured koristi temeljem sklopljenog ugovora o najmu s trećim osobama. S ciljem racionalizacije troškova i ravnomjernije raspodjele odgovornosti za provedbu integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ove se osobe smještaju u različite gradove, sukladno raspoloživim stambenim kapacitetima. Stoga je pri kandidiranju i izboru predstavnika organizacija civilnoga društva u Radnoj skupini nužno uvažiti sljedeći kriterij.

– organizacija civilnoga društva koju potencijalni kandidat predstavlja mora imati dokazivo iskustvo provedbe integracijskih mjera (nacionalnih lokalnih ili vlastitih) u što većem broju lokalnih zajednica (jedinice lokalne samouprave koje nisu grad Zagreb). Navedeno iskustvo je potrebno navesti u prijavnom obrascu.

 

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za članove Radne skupine Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo.

 

Rok za dostavu kandidatura je četvrtak 23. siječnja.

 

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva – predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.

Izvor: https://udruge.gov.hr/