Pozivamo Vas na Početnu konferenciju u sklopu projekta ,,Daj 5 za mene! – Izrazi se kretanjem” koja će se održati dana 14. prosinca 2018. godine s početkom u 12:00 sati u Šibeniku, na adresi Poljana 6 u prostorijama Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“.

Društvo sportske rekreacije „Sport za sve“ 08 Forca Šibenik ovaj projekt provodi u partnerstvu s Osnovnom školom Meterize. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali,  2014.-2020.

Svrha početne konferencije je široj javnosti predstaviti ciljeve i aktivnosti projekta putem kojeg će nositelj projekta u suradnji s partnerima omogućiti pristup i sudjelovanje u besplatnim sportsko – rekreativnim aktivnostima djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti sa područja Šibensko – kninske županije. Sudjelovanjem u aktivnostima korisnici će se upoznati sa brojnim sportovima i igrama što će pozitivno utjecati na njihov psihofizički razvoj, stjecat će nova prijateljstva i otkriti svoje talente.

Bila bi nam iznimna čast i zadovoljstvo kada biste svojim dolaskom uveličali predstavljanje našega projekta.

 

U Šibeniku, 11. prosinca 2018.

Voditeljica projekta,

Sara Hergešić

forca clanci

 

FORCA 15.11.2018