Pozivaju se svi mladi sa područja grada Šibenika da dođu 01.02.2016. godine u 12:00 sati u prostor „Narančaste zgrade“ na otvorenje Dnevnog boravka.

Klub mladih ENTER

Dnevni boravak se otvara u sklopu programa Klub mladih „ENTER“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ (nositelj programa) u partnerstvu sa Šibenskom udrugom mladih i Gradom Šibenikom a financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Cilj Kluba mladih je podizanje kvalitete života mladih kroz aktivnosti primjerene njihovoj dobi i potrebama gdje će razvijati različite potencijale, ideje i inicijative. Ciljana skupina Kluba su mladi u dobi od 15 do 30 godina, nezaposleni mladi u dobi od 18 do 30 godina te studenti sa područja grada Šibenika.

Cilj Dnevnog boravka za mlade je kvalitetna organizacija slobodnog vremena za mlade. Aktivnosti u sklopu Dnevnog boravka su filmske večeri , dani društvenih igara, književne večeri, izložbe, besplatno korištenje interneta i računala, ispis za potrebe učenika i studenata, korištenje stručne literature te korištenje prostora za druženje. Radno vrijeme Dnevnog boravka za mlade je od ponedjeljka do petka u vremenu od 12:00 do 20:00 sati na adresi Prilaz tvornici 41 – Šibenik (prostor ”Narančaste zgrade”) .

Nositelj programa Udruga mladih „Mladi u EU“ organizira Inkubator inicijativa – Razvoj poduzetništva i Inkubator inicijativa – Razvoj volonterstva. U sklopu Inkubatora inicijativa – Razvoj poduzetništva se održava predavanje „Poduzetništvo mladih“ s kojim se potiče polaznike da svoje ideje pokušaju realizirati kroz poduzetništvo te radionica ”Razvoj tvoje poduzetničke ideje” s kojom se educira polaznike o metodama planiranja i razrade poduzetničke ideje.

Kroz Inkubator inicijativa – Razvoj volonterstva se organizira predavanje „Volontiraj i TI“ na kojem polaznici mogu naučiti sve o vrstama i oblicima volontiranja, pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja, Etičkom kodeksu i Zakonu o volonterstvu, kompetencijama stečenim volontiranjem i izdavanju potvrde o istima, gdje i kako postati volonter i o volonterskim aktivnostima koje su dostupne te edukativna radionica ”Razvoj volonterske akcije” na kojoj polaznici mogu saznati o metodama planiranja i razrade volonterske akcije.

Također se kroz inkubatore poduzetničkih inicijativa i volonterske akcije u uredu Udruge mladih „Mladi u EU“ mladima pruža podrška i mentorstvo od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:30 – 16:30 sati.

Osim navedenih inkubatora, organizira se i Inkubator ideja kojeg provodi partnerska organizacija na programu Šibenska udruga mladih. Inkubator ideja uključuje kreativnu radionicu, glazbenu radionicu, radionicu stripa, radionicu žongliranja, novinarsku radionicu, te vegaonicu.