Udruga mladih „Mladi u Europskoj Uniji“ u suradnji s partnerom „Razvojnom agencijom Šibensko – kninske županije“ provodi projekt pod nazivom „Znanjem za budućnost“. Kroz osposobljavanje i osnaživanje mekih vještina marginaliziranih osoba (dugotrajno nezaposlenih osoba) koje projekt nudi, želi se utjecati na njihovo lakše zaposlenje i veću konkurentnost na tržištu rada. Ukupno trajanje projekta iznosi 24 mjeseca, a on uključuje dugotrajno nezaposlene osobe u aktivnosti osposobljavanja (za voditelje/ice pripreme i provedbe projekata Europske Unije i specijaliste Internet marketinga) koje odgovaraju lokalnom tržištu rada, čime će se povećati konkurentnost dugotrajno nezaposlenih osoba na tržištu rada te će im se u procesu pružiti podrška i mentorstvo te jačanje ostalih vještina i slike o sebi kako bi što uspješnije pronašli zaposlenje.

Ciljevi i aktivnosti projekta „Znanjem za budućnost“ su povećati mogućnost zapošljavanja 20 dugotrajno nezaposlenih osoba sa područja  Šibensko-kninske županije kroz jačanje stručnih znanja i razvoja mekih vještina te, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina. Također, provedbom projektnih aktivnosti unaprijeđena znanja i vještine stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama povećati će kvalitetu pruženih usluga marginaliziranim skupinama.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe i jave na navedena osposobljavanja s kojim zasigurno postajete konkurentniji na tržištu rada. Nakon završenih osposobljavanja korisnici će steći vještine koje su deficitarne i s kojima si uvelike olakšavaju put do budućeg zaposlenja.

Prijave primamo u pisanom obliku na e – mail : info@mladi-eu.hr ili na broj telefona +385989555029, Maja Šintić – stručna suradnica na projektu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Znanjem za buducnost memoZnanjem za buducnost memo 2