Pozivamo lokalne dionike tržišta rada na području grada Knina na okrugli stol „Razvoj usluga za nezaposlene osobe“ u okviru projekta „Ekološko-informativni centar“ dana 28. listopada 2020. sa početkom u 11h u dvorani Studentskog doma „Fra Lujo Marun“ (Knin, Ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 22).

Projekt provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Cilj okruglog stola je unaprjeđenje usluga za nezaposlene osobe među lokalnim dionicima tržišta rada s područja grada Knina. Zanima nas kako poboljšati usluge namijenjene nezaposlenima kroz suradnju, inovativne izvaninstitucionalne usluge te dinamičan i suvremen pristup nezaposlenim osobama.

Zbog održavanja okruglog stola u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz pandemiju virusa SARS-CoV-2 broj osoba koji mogu sudjelovati je ograničen te Vas lijepo molimo da potvrdite svoje sudjelovanje najkasnije do 27.10.2020. na neki od navedenih kontakata:

email – ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr, darko.pokrajac@gmail.com, marija.ujakovic@yahoo.com,

telefon – 022 664 608

kontakt obrazac naših mrežnih stranica.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost ekološke udruge „Krka“ Knin.

Ekoloski informativni centar memorandum - NOVO MINISTARSTVOEkolosko informativni centar memorandum 2