Poštovane i poštovani,

 

u posljednjih se godinu dana u Hrvatskoj odvija proces izrade Zakona o mladima. U njega je od samog početka bila uključena i Mreža mladih Hrvatske (MMH), najveći savez udruga mladih i za mlade u Hrvatskoj. Tijekom tog procesa, koji se pokazao iznimno izazovnim, Mreža mladih Hrvatske, kao jedan od relevantnih dionika u području politika za mlade u posljednjih 10 godina, uvidjela je da tema uređenja sektora mladih, njegova financiranja, rad s mladima, definiranje različitih organizacijskih statusa kao i niz drugih područja koje bi ovaj Zakon trebao prepoznavati i poticati, nisu dovoljno propitane, raspravljene, promišljene niti savjetovane sa samim sektorom i njegovim predstavnicima, kao niti s drugim zainteresiranim dionicima.

 

Budući da je jedan od najavljenih ciljeva ovog Zakona uređenje sektora mladih, kako bi se to kvalitetno i ostvarilo te kako bi se u konačnici propitali sami mehanizmi uređenja, Mreža mladih Hrvatske, uz podršku Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM) te Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU), organizira četiri regionalne javne konzultacije o uređenju sektora mladih.

 

Ciljevi ovih konzultacija su:

 

1.       ispitati potrebe donošenja zakona o mladima,

 

2.       temeljito preispitati koji su mehanizmi potrebni kako bi se sektor mladih kvalitetno uredio,

 

3.       dobiti kvalitetan uvid i mišljenje što više relevantnih dionika i zainteresiranih strana o problematici uređenja sektora mladih.

 

Uzevši u obzir da postoji pregršt tema o kojima se može raspravljati na konzultacijama, teme će se specificirati kratkim upitnikom koji će ispunjavati sudionici konzultacija tijekom prijave o tome koje su im  teme najvažnije. Sukladno rezultatima tog kratkog upitnika, na konzultacijama će se raspravljati o tri teme. O temama za koje bude postojao najmanji interse primat ćemo pismena mišljenja. Na svim konzultacijama će biti dva facilitatora/ice koji će voditi raspravu.  Za teme za koje postoji najveći interes će biti osigurano i najviše vremena.

 

Upitnik i prijava za konzultacije se nalaze ovdje.

 

Nakon svake rasprave će se objaviti zaključci na internetskim stranicama Mreže i Ministarstva te stranicama i društvenim mrežama svih zainteresiranih dionika, a kako bi proces bio što utjecajniji i uključiviji.

 

Prve konzultacije su uspješno provedene u Zagrebu.

 

Druge konzultacije (od četiri) će se održati u Splitu 30. svibnja 2014. u prostorijama Info zone, Jerina 1, 21000 Split od 12 do 16h te pozivamo sve organizacije iz okolice Splita da nam se pridruže.

 

Ukoliko broj prijavljenih premašuje kapacitete Info zone, obavijesti ćemo vas o promjeni lokacije putem e-maila koji ste ostavili u prijavi.

 

Treće regionalne konzultacije će se održati u Osijeku 6. lipnja a četvrte će se održati u Rijeci 23. lipnja. Pozivi na te konzultacije će biti objavljeni naknadno te vas pozivamo da pratite stranice Mreže mladih Hrvatske, www.mmh.hr te stranice Ministarstva socijalne politike i mladih, www.mspm.hr.

 

Na konzultacijama će sudjelovati te dati uvod gđa. Maja Sporiš, zamjenica ministrice socijalne politike i mladih.

 

Za kvalitetno sudjelovanje u konzultacijama, snažno preporučujemo sljedeću literaturu:

 

(literatura je poredana po relevantnosti)

 

1) Analize: izrađene za potrebe donošenja Zakona o mladima

 

2) Nacrt prijedloga Zakona o mladima

 

2) Mali rječnik pojmova politike za mlade i rada s mladima

 

2) Održivost organizacija mladih

 

3) Politika za mlade – hrvatska i europska praksa od 8 do 88 stranice

 

 

Ako na konzultacije dolazite van Splita, Mreža će vam osigurati povrat putnih troškova.

Radujemo se vašem dolasku i nadamo se da se vidimo u što većem broju.

Ukoliko imate pitanja možete se javiti na marin@mmh.hr ili 01 4573 937.