U sklopu projekta: „TOČKA-Info centar za mlade“, Udruga mladih „Mladi i EU“ organizira javnu raspravu na temu „Informiranje mladih i njihova prava“.

Javna rasprava ima za cilj potaknuti mlade osobe na aktivno i participativno sudjelovanje u zajednici, što nije moguće bez njihove informiranosti i poznavanja vlastitih prava.

Javna rasprava će se održati u prostoru Europa Direct centra dana 20.08.2015. s početkom u 18:00 sati.

Ovom prilikom pozivamo sve mlade zainteresirane osobe da se odazovu i aktivno sudjeluju na navedenom događanju.

 

informacije