Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu je vrlo važan segment kvalitete života. Različite konvencije i deklaracije osoba s invaliditetom daju na važnosti i preporučuju smjernice uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice. Države potpisnice pokušavaju stvoriti uvjete i raditi na prostornoj prilagođenosti i drugim čimbenicima.

Razlozi nedovoljne uključenosti u život zajednice su najčešće povezani sa psihofizičkim mogućnostima same osobe. Stoga je potrebno pronalaziti načine osnaživanja i podrške osobama s invaliditetom kako bi prepoznavali vlastite potencijale i više se integrirali u život zajednice.

Potrebno je raditi na obrazovanju osoba s invaliditetom i omogućavanju korištenja moderne tehnologije koja će im omogućavati bolju integraciju u zajednicu. Lošija uključenost je u ruralnim sredinama i osobe s invaliditetom su izoliranije te imaju manje mogućnosti. Potrebno je više angažirati stručnjake u različitim sustavima: obrazovnom, socijalnoj skrbi, zdravstvu, zapošljavanju itd. kako bi se više poradilo na integraciji osoba s invaliditetom.

Projektom „Mi to možemo“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Mi to mozemo - Reci - memorandum