Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Poticaji pri zapošljavanju uključuju sljedeće mjere:

  • Subvenciju plaće

  • Sufinanciranje troškova obrazovanja

  • Sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada

  • Sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada

  • Naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

  • Sufinanciranje troškova stručne podrške

  • Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom

  • Potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

Udruga mladih „Mladi u EU“ u sklopu programa „Osmijeh za sve“ informira provedbom info kampanje na webu i društvenih mreže osobe s invalidnošću kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja.

Projekt se provodi u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom, a financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Osmijeh za sve - memorandum