Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom osigurava niz mjera odnosno poticaja, kojima se kroz financijsku, stručnu i tehničku podršku osiguravaju resursi za pristupačno i prikladno radno okruženje za svakog pojedinca.

Poticaji imaju za cilj potaknuti poslodavce da se otvore prema zapošljavanju osoba s invaliditetom, a samim osobama s invaliditetom osiguraju lakši pristup svijetu rada.

Poticaji koje poslodavci mogu ostvariti na otvorenom tržištu rada te osoba s invaliditetom koja se samozapošljava su:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom

3. sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom

4. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom

5. subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

6. financiranje troškova stručne podrške

7. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju

8. potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

9. sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisani su Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/2020-2804), te ih poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.