Ova se usluga pruža odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama radi uključivanja djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija).

Trajanje podrške predviđeno je do maksimalno pet sati tjedno. Centar za socijalnu skrb priznaje uslugu nakon prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge. Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb može se pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Uslugu pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja pružaju:

  • Domovi socijalne skrbi
  • Centri za pružanje usluga u zajednici
  • Udruge
  • Vjerske zajednice
  • Druge pravne osobe
  • Obrtnici koji pružaju socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i mlađim punoljetnim osobama s invaliditetom.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.