Garancija za mlade je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, koji omogućuje brzu aktivaciju mladih na tržištu rada. Brza aktivacija omogućuje i veću motiviranost mlade osobe pri traženju zaposlenja, kao i brzu nadogradnju znanja i vještina koje je osoba stekla tijekom obrazovanja.

Sve članice Europske unije moraju nastojati da svi mlađi od 30 godina dobiju kvalitetnu ponudu za:

  • Zaposlenje
  • Nastavak obrazovanja
  • Ponudu naukovanja, odnosno vježbeništva i pripravništa
  • S naglaskom na prilagodbu individualnim mogućnostima i potrebama pojedine mlade osobe.

Sama garancija ne garantira zapošljavanje, već predstavlja strukturnu reformu koja će omogućiti brzu aktivaciju mladih pri traženju zaposlenja u najkraćem mogućem roku. Garancija za mlade dosada je otvorila mladima nove prilike te bila snažan pokretač strukturnih reformi i inovacija. Većina javnih službi poboljšala je i proširila vlastite usluge za mlade.

Današnja pandemijska kriza imala je dosta veći utjecaj na mlade od ostalih dobnih skupina. Pojačana garancija za mlade proširuje sveobuhvatnu potporu za zapošljavanje dostupnu mladima u Europskoj uniji, sad namijenjenu još široj skupini korisnika od 15 do 29 godina starosti. Pojačana Garancija za mlade će personaliziranim, prilagođenim pristupom, koji mladima daje odgovarajuće profesionalno usmjeravanje i pomaže da pronađu ubrzane tečajevi za usavršavanje nastojati olakšati trenutnu pandemijsku krizu.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“