Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provodi projekt „Pomozi mi danas za bolje sutra u partnerstvu s udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina.

Projektom usluge osobne asistencije u koji je uključeno 8 osobnih asistenata, podignuta je ljestvica samostalnosti krajnjih korisnika, povećana je količina aktivnosti unutar i izvan doma, te im je svakodnevni život podignut na veću ljestvicu. Osobni asistenti ističu pozitivne promjene kod svojih korisnika te rade s njima na poboljšanju i unaprjeđenju svakodnevnih aktivnosti. Kroz razgovor s osobnim asistentima projekta uočene su pozitivne promjene kod korisnika osobne asistencije i njihovih članova obitelji, a ujedno vidi se i kroz aktivnosti koje osobni asistenti provode unutar doma svih korisnika.

Isto tako na ovaj način rasterećuju  se i članovi njihovih obitelji, koji zbog posla ne mogu pravovremeno i adekvatno pružiti određenu vrstu njege i skrbi, bez koje osobe s teškim oblicima invaliditeta ne mogu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Pomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-MemorandumPomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-Memorandum-2