U Šibensko-kninskoj županiji, stanje na dan 03.05.2019., živi 10251 osoba s invaliditetom od čega su 6698 muški (65%) i 3553 žene (35%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 10,1% ukupnog stanovništva županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 4664 (46%), je u dobnoj skupini 65+. Moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama a u 9% prisutan je i u dječjoj dobi, 0-19 godina. Ukoliko se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Šibensko-kninska županija ispod prosjeka za ukupnu prevalenciju te za prevalencije u svim dobnim skupinama.

65% osoba s invaliditetom, prema dostupnim podacima o obrazovanju, nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. 28% ima srednju stručnu spremu dok je 2% osoba s visokom ili višom stručnom spremom. Specijalno obrazovanje nalazimo kod 5% osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom, prema dostupnim podacima sustava socijalne skrbi, u najvećem broju (71%) žive u obitelji dok ih čak oko 28% živi samo. 0,1% ima udomitelja ili skrbnika, a 0,4% osoba s invaliditetom borave u ustanovi. U nezadovoljavajućim uvjetima stanovanja živi oko 13% osoba s invaliditetom. Oko 45% osoba, koje ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi, imaju potrebu za pomoći i njegom u punom opsegu te im je Barthelov indeks 0-60.

Projektom „Mi to možemo“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Mi to mozemo - Reci - memorandum