Osobe s invaliditetom ranjiva su skupina, koja ima specifične potrebe uvjetovane životnim prilikama.

Prema recentnim podacima HZJZ u RH ima 511 281 osoba s invaliditetom (to je 12.4% ukupnog stanovništva).

Od toga broja je 217 578 u radno aktivnoj dobi (od 20 do 64 godina starosti), što iznosi 42% od ukupnog broja osoba s invaliditetom.

Na području Šibensko – kninske županije živi 10 251 osoba s invaliditetom.

Oko 58% osoba s invaliditetom koje ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi, imaju potrebu za pomoći i njegom u punom opsegu.

Kada se planiraju politike i strategije za promicanje pozitivnih stavova prema osobama s invaliditetom, moraju se razumjeti čimbenici koji utječu na stvaranje stavova i njihove promjene kroz vrijeme. Također, potrebno je identificirati značajne osobe u zajednici koje mogu biti nositelji pozitivne promjene kako bi im se mogla pružiti podrška i resursi koji bi potpomogli takve promjene.

Projektom „Zajedno smo bolji“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak i obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša.Zajedno smo bolji - PRAVI