Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ od svibnja 2021. godine provodi projekt „Pomoć u kući – život u sreći 2“ sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza II“. Trajanje projekta je 18 mjeseci, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Šibenik.

Ovaj projekt je vrijedan ukupno 981.800,00 kn, a financirat će se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Program „Zaželi – program zapošljavanja žena II“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt će biti predstavljen 8. lipnja 2021. u “narančastoj zgradi” na adresi Prilaz tvornici 41 u Šibeniku od 12 sati u prostoru “Društvenog centra Šibenik”. Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail adresu info@mladi-eu.hr zbog ograničenja sudionika radionice zbog trenutno važećih epidemioloških mjera koje je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“