Ekološka udruga “Krka” Knin je dana 06.02.2020. godine u Belom Manastiru potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Ekološko-informativni centar”. Projekt je financiran 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru”.

Upravljačko tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dok je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, posredničko tijelo razine 2.

Iznos odobrenog financiranja je 1.499.885,40 kuna. Projekt će trajati 36 mjeseci, od veljače 2020. do veljače 2023., a provedba projekta je na području teritorija koje pripada gradu Kninu.

Cilj projekta je provedbom predavanja, radionica i info kampanjom utjecati na povećanje kompetencija nezaposlenih osoba sa područja grada Knina kako bi postali konkurentniji na tržištu rada. Provedbom će se poboljšati socio-ekonomski uvjeti na području grada Knina.

Ciljna skupina su nezaposleni, uključujući i dugotrajno nezaposlene osobe sa područja grada Knina.

Aktivnosti projekta:

  • Savjetovanje i informiranje nezaposlenih osoba
  • Radionica „EU za sve“
  • Radionica „Poslovni plan“
  • Predavanje „Kvalitetna prezentacija“
  • Seminar „Razvoj održivog turizma i okolišno odgovorno poslovanje“
  • Radionica „Mi to možemo“
  • Radionica „Izrazi se“
  • Pružanje usluge „Info@taxi“
  • Info kampanja „Nema frke dok je Krke“
  • Okrugli stol „Razvoj usluga za nezaposlene osobe“

Svaka aktivnost će se provesti jednom u svakoj godini provedbe, osim usluga „Info@taxi“ i informiranje i savjetovanje koje će se provoditi u skladu sa potrebama i interesom korisnika.

Svi zainteresirani građani koji pripadaju ciljnoj skupini za više informacija mogu nas kontaktirati putem broja telefona udruge  022/664-608, Facebook stranice udruge ili na neku od navedenih e-mail adresa: eko.info.centar@eu-krka-knin.hr; marija.ujakovic@yahoo.com ( voditeljica projekta); darko.pokrajac@gmail.com ( koordinator aktivnosti).

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost ekološke udruge „Krka“ Knin.Ekoloski informativni centar memorandumEkolosko informativni centar memorandum 2