Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ u partnerstvu s Udrugom matice umirovljenika grada Knina, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te Centrom za socijalnu skrb Knin, započela je pripreme za program osposobljavanja u sklopu projekta „Zadovoljni“. Osposobljavanje će se provoditi za poslove gerontodomaćice. U sklopu osposobljavanja zaposlene žene će naučiti pomagati nemoćnim i starijim osobama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i provoditi osnovne postupke iz područja zdravstvene njege usmjerene na pomoć u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba. Posao gerontodomaćice podrazumijeva održavanje osobne higijene korisnika, pripremu i serviranje hrane, pomaganje kod prehrane osobama koje nemaju poteškoće s disanjem, gutanjem i žvakanjem, pomoć pri kretanju i korištenju ortopedskih pomagala, održavanje higijene stambenog prostora, brigu i nabavu kućnih potrepština, kontrolu te nabavu i brigu o redovitom uzimanju lijekova kod korisnika koji boluju od kroničnih bolesti. Navedeno osposobljavanje će uvelike olakšati postupanje s krajnjim korisnicima tj. pripadnicima treće životne dobi kojima je pomoć prijeko potrebna. Osim ovog osposobljavanja u sklopu projekta se provode osposobljavanja za „Njegovateljicu starih i nemoćnih osoba“ te „Operatera na računalu“.Sv-Bartolomej-memorandum-Zadovoljni-PRAVI