Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provodi projekt „Pomozi mi danas za bolje sutra u partnerstvu s udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina.

U preambuli Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, navedeno je da je invaliditet koncept koji se još uvijek razvija, a nastaje kao rezultat međudjelovanja osoba s oštećenjima i prepreka koje proizlaze iz stajališta njihove okoline, te iz prepreka koje postoje u okolišu, a onemogućuju njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugim ljudima.

Osobe s invaliditetom u posljednjem desetljeću prelaze iz ustanova socijalne skrbi u različite oblike deinstitucionalne skrbi. Dosadašnja istraživanja pokazala su da institucionalni smještaj često puta donosi nepovoljne uvjete za odrasle osobe s invaliditetom, pa su i u Hrvatskoj pokrenute aktivnosti usmjerene deinstitucionalizaciji. Prema Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom, osobito članku 19. države su dužne priznati pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici i njihovo puno uključivanje i sudjelovanje u životu zajednice. Stoga su države dužne omogućiti osobama s invaliditetom da odaberu svoje mjesto boravka, odnosno s kim će i gdje živjeti, te da nisu obvezne živjeti nametnutim načinom života, da imaju pravo na širok raspon usluga različitih službi u vlastitom domu, te su države dužne osigurati osobi s invaliditetom sprečavanje izolacije ili segregacije iz zajednice.

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Pomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-MemorandumPomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-Memorandum-2 - NOVO MINISTARSTVO