U sklopu projekta TOČKA- Info centar za mlade, Udruga mladih „Mladi u EU“  organizira otvorenje prvog lokalnog Info centra za mlade na području Šibensko-kninske županije. Cilj lokalnog Info centra za mlade je pružiti mladima informacije, edukacije i savjetodavne usluge koje su im potrebne i zanimljive.

Kroz uredovno vrijeme lokalnog Info centra za mlade, mladi će moći dobiti informacije i savjetovanje o Kulturi mladih i njihovom slobodnom vremenu, Zapošljavanju i poduzetništvu, Mobilnosti za mlade, Garanciji za mlade, te Informiranje i savjetovanje mladih s invaliditetom.

Otvorenje Info centra je u sjedištu Udruge mladih „Mladi u EU“  na lokaciji Kralja Zvonimira 42.  Uslugu informiranja mladi će moći dobiti od ponedjeljka do petka  u vremenu od 08:00 do 16:00 h.

Projekt TOČKA- Info centar za mlade provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ na području Šibensko-kninske županije. Projekt potiče volonterstvo i toleranciju te usmjerava mlade da iskoriste mogućnosti koje im nude različiti nacionalni i europski programi. Omogućenim pristupom informacijama mladi će moći aktivno sudjelovati u zajednici, pristupiti mjestu ili događaju koje ih zanimaju, educirati se te pratiti teme i informacije koje ih zanimaju i koje su im potrebne.

Otvorenje Info centra je 28.studenog 2014. u 11,00 sati. Pozivamo sve mlade da prisustvuju otvorenju !