Nakon uspješnog otvaranja volonterskog ureda u Drnišu, Udruga „Mladi u EU“ otvorila je volonterski ured i u Šibeniku. Svečano otvorenje održano je 30.05. u 11,00 sati u prostoru „narančaste zgrade“ na Banju u sklopu Dana otvorenih vrata udruga.

Uredovno vrijeme volonterskog ured biti će od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati. Svrha ureda je povezati i unaprijediti lokalne volonterske programe i organizatore volontiranja sa samim volonterima; motivirati zajednicu posebno mlade, te informirati širu javnost o samom volonterstvu i mogućnostima volontiranja u gradu Šibeniku i izvan njega.

Otvaranje volonterskih ureda dio je projekta Razvojem volonterstva do razvoja organizacija civilnog društva, kojim se nastoji potaknuti i promovirati volonterstvo i njegove važnosti u Šibensko-kninskoj županiji, budući da je ono i dalje slabo razvijeno na tom području. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.