Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Siguran korak II“ UP.02.2.2.14.0130

Preduvjet ostvarivanja neovisnog života je mogućnost samostalnog prevladavanja svakodnevnih životnih izazova što je za osobu s oštećenjem vida otežano bez adekvatne podrške videće osobe. Podrška u prevladavanju arhitektonskih barijera učiniti će osobe s oštećenjem vida aktivnim konzumentima svih sadržaja sukladno njihovim interesima. Sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života na ravnopravnoj razini s osobama bez teškoća, uz podršku videćeg pratitelja, omogućava i širenje socijalnih mreža te smanjenje rizika od socijalne izoliranost.

Dužnost je društva stvoriti uvjete za ravnopravno sudjelovanje osoba s oštećenjem vida u svim sferama života, poštivajući pritom dostojanstvo i interese osobe. Uz odsustvo vidne percepcije svakodnevni socijalni zahtjevi u nepoznatim prostorima za slijepu osobu su nepremostiv izazov bez videće asistencije. Podrškom videćeg pratitelja u aktivnostima iz svakodnevnog života i kazališnom stvaralaštvu podići će se razina kvalitete života i omogućiti pristup većem broju društvenih sadržaja što će doprinijeti senzibilizaciji javnosti i utjecati na rušenje predrasuda prema sposobnostima slijepih osoba.

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.