Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 23. srpnja 2015., usvojeno je Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine za razdoblje od 2012. do 2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. usmjerena je na četiri prioritetna područja: I. Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva, II. Civilno društvo i sudionička demokracija, III. Osnaživanje uloge OCD-a za društveno-ekonomski razvoj i IV. Djelovanje i daljnji razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu. Ta se područja nadovezuju na ključne teme Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2007.–2011. godine te integriraju glavne rezultate opsežnog jednogodišnjeg savjetovanja sa zainteresiranom javnošću tijekom razvoja nove strategije. Okosnicu ovog dokumenta čini 26 ciljeva, 27 mjera i 91 provedbena aktivnost koje Vlada Republike Hrvatske želi poduzeti u petogodišnjem razdoblju provedbe Strategije, u suradnji s nizom dionika.
Na polovici razdoblja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, do kraja 2014. godine, u cijelosti je provedeno 45 aktivnosti, odnosno gotovo polovica od zacrtane 91 aktivnosti, dok je ostatak najvećeg dijela aktivnosti u završnoj fazi provedbe.
Ključna postignuća koja je potrebno istaknuti su:
  • Unaprijeđen pravni okvir za djelovanje udruga i drugih neprofitnih organizacija usvajanjem i provedbom novog Zakona o udrugama te Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  • Uređeni  kriteriji i mjerila za financiranje programa i projekata udruga iz javnih izvora donošenjem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
  • Utvrđeni kriteriji za dodjelu prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva
  • Poboljšan zakonski okvir za razvoj volonterstva
  • Unaprijeđeni standardi i postupci savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kroz potrebne normativne izmjene i uspostavu središnjeg portala za savjetovanja s javnošću
  • Poboljšani uvjeti za djelovanje neprofitnih medija
  • Jačanjem sposobnosti udruga i ostalih organizacija civilnog društva omogućena 100% apsorpcija fondova EU za sektor civilnog društva
U svrhu provedbe pojedinih mjera i aktivnosti Strategije, nositelji i sunositelji mjera utrošili su 96.472.469,33 kune iz sredstava državnog proračuna.
Izvješće možete preuzeti ovdje.
untitled_638298_64