Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Osobna invalidnina iznosi 1.750,00 kuna mjesečno (350% osnovice). Osnovica na temelju koje se izračunava iznos osobne invalidnine iznosi 500,00 kn)

Pravo na osobnu invalidninu ne priznaje se osobi:

  • kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
  • koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima
  • koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema Zakonu o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev do 31. prosinca 2022. nadležnom centru za socijalnu skrb a od 1. siječnja 2023. Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Osobu se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Korisniku prava na osobnu invalidninu koji boravi u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na osobnu invalidninu miruje. Rješenje o mirovanju prava na osobnu invalidninu obustavlja se isplata osobne invalidnine. Rješenjem o prestanku mirovanja prava na osobnu invalidninu odlučuje se i o nastavku isplate osobne invalidnine koja počinje s danom prestanka okolnosti za mirovanje prava.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.