Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u RH ima 511.850 osoba s invaliditetom, od čega je 243.206 u radno aktivnoj dobi (od 19 do 64 godine starosti). Oko 58% osoba s invaliditetom, koje ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi, imaju potrebu za pomoći i punom njegom te im je Barthelov indeks 0-60, što ih svrstava u ciljnu skupinu za korištenje usluge osobne asistencije u sklopu Razvoja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom-faza III.

Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu ne podrazumijeva samo prilagodbu arhitektonskih uvjeta, korištenje znakovnog pisma ili dostupnost obrazovanja, sadržaja za sportske i druge aktivnosti slobodnog vremena. Uključenost u zajednicu je znatno širi pojam koji prepoznaje i osobi s invaliditetom omogućuje razvijanje vještina i jačanje sposobnosti u okolini koja je podržavajuća te koja se prema svakoj osobi odnosi s poštovanjem.

Cilj usluge osobne asistencije je omogućiti  kvalitetniji život osoba s invaliditetom te povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Projektom „Dostojanstven žvot“ koji provodi Centar društvenih inovacija ostvarit će se upravo navedeno te će usluga biti pružena za 6 osoba s invaliditetom, a sve temeljem stručne procjene njihovih potreba. O njima će svakodnevno brinuti osobni asistenti i pomagati im u obavljanju svih obveza i aktivnosti. Osim za same osobe s invaliditetom, ovaj projekt je od velike pomoći njihovim obiteljima, koje se žrtvuju za svoje najbliže 24 sata dnevno i stavljaju im se na raspolaganje od početka njihove borbe sa invalidnosti i bolesti. Na ovaj način oni dobiju vrijeme za sebe i  prijeko potreban odmor, dok korisnici u svom asistentu pronalaze novog prijatelja i razvijaju svoje društvene vještine što uvelike poboljšava njihov socijalni status i doprinosi