Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provodi projekt „Pomozi mi danas za bolje sutra u partnerstvu s udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina.

U Šibensko-kninskoj županiji, stanje na dan 03.05.2019., živi 10251 osoba s invaliditetom od čega su 6698 muški (65%) i 3553 žene (35%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 10,1% ukupnog stanovništva županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 4664 (46%), je u dobnoj skupini 65+. Moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama a u 9% prisutan je i u dječjoj dobi, 0-19 godina. Ukoliko se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Šibensko-kninska županija ispod prosjeka za ukupnu prevalenciju te za prevalencije u svim dobnim skupinama.

Iz Šibensko-kninske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 927 osoba s time da je veći broj muških osoba (65%). Oštećenja jezično-govorno glasovne komunikacije te specifične teškoće u učenju najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja dok je redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke najčešći specificirani oblik njezinog provođenja. U Šibensko-kninskoj županiji živi 2627 branitelja s invaliditetom te 246 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Pomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-MemorandumPomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-Memorandum-2 - NOVO MINISTARSTVO