Razvojni europski centar inicijativa (RECI) provodi projekt „Mi to možemo“ kojim je predviđeno osiguravanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

U današnjem društvu biti siromašan uključuje više nego samo ne imati dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Siromašna osoba ionako je dovoljno stigmatizirana, a još je u nepovoljnijoj situaciji siromašna osoba s invaliditetom.

Različiti međunarodni dokumenti, rezolucije i deklaracije pozivaju se na jednakost u društvu i ostvarivanju prava, ali su u stvarnosti uočene mnoge razlike i znatno lošiji položaj osoba s invaliditetom te se vidjela znatna povezanost između siromaštva i invaliditeta, koji se nalaze u uzročno-posljedičnom odnosu.

Analiza povezanosti materijalnih primanja u kućanstvu s ostvarivanjima prava pokazala je da osobe s invaliditetom koriste svoja prava na osnovi invaliditeta, bez obzira na materijalne prilike kućanstva, ako na njih imaju pravo i ako su bolje informirani o tim pravima, jer je većina navela da ne koristi neke oblike samo zato što nije informirana o postojanju takvog oblika pomoći.Iz prava socijalne skrbi vidljiva su novčana primanja koja ostvaruju osobe s invaliditetom, kao što su osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu.Siromašan čovjek nije samo bez novca nego je i bez poštovanja, razumijevanja i podrške od strane drugih, navode u svojim iskazima. Također treba poboljšati mehanizme kontrole provedbe pravnih akata koji se tiču ostvarivanja pojedinih prava. Vrlo je važno i informiranje osoba s invaliditetom o njihovim pravima jer se pokazalo da veliki broj ne zna na što sve ostvaruje pravo i kome bi se uopće trebao obratiti za pomoć.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.