Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom predviđeno je osnivanje zaštitnih radionica.

Zaštitna radionica je ustanova ili trgovačko društvo koje se osniva radi zapošljavanja osoba s invaliditetom, a zapošljava najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenika, od čega 20% radi na zaštitnim radnim mjestima koja su prilagođena radnim sposobnostima i potrebama pojedinih osoba.

Zaštitno radno mjesto namijenjeno je osobama koje imaju teškoća s radnom izdržljivošću te iziskuju veći opseg stručne podrške uz svakodnevno praćenje u radu.

Radionice mogu osnovati jedinice lokalne ili regionalne samouprave, ustanove, udruge ili tvrtke. Njezin  glavni cilj je da bude poslovno isplativa, no naglasak je na društvenim ciljevima, pa se može reći da je model zaštitnog zapošljavanja vrlo blizak modelu društvenog poduzetništva. Financijska sredstva za osnivanje mogu se osigurati i iz EU fondova, a značajnu financijsku pomoć kroz subvencije plaće ili nabavku opreme osigurava i država.

Kao primjer uspješnosti  navodimo ustanovu „URIHO“ iz Zagreba, koja pod ovim imenom djeluje od 1996. godine. Djelatnost URIHO-a se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom općeg značaja za društvo u cjelini. Zaštitno zapošljavanje ostvaruje se u okviru gospodarskih programa za tekstil, keramiku, metal, kožu, kitničarstvo, ortopediju, kartonažu i tisak. Od ukupnog broja zaposlenika u ustanovi 60% čine osobe s invaliditetom odnosno 296 zaposlenika.

Udruga mladih „Mladi u EU“ u sklopu programa „Osmijeh za sve“ ima za cilj  informirati i motivirati dionike o ovoj vrsti poslovnog koncepta, te pokrenuti aktivnosti koje bi u skoroj budućnosti dovele do osnivanja zaštitnih radionica na našem području.

Projekt se provodi u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom, a financiran je sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

logo