Projektom „Zajedno smo bolji“, koji provodi Liga protiv raka Grada Drniša, predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak i obične svakodnevne zadatke.

Usluga osobne asistencije je jedna od najvažnijih socijalnih usluga jer izravno doprinosi poboljšanju kvalitete života i socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom i izravno utječe na pristup obrazovanju, zapošljavanju i društvenom životu osoba sa invaliditetom. Također se omogućuje njihovim obiteljima/skrbnicima lakše zadržavanje posla, pristup zapošljavanju, radu kao i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena te ostalih dnevnih aktivnosti.

Svrha širenja usluga osobne asistencije za osobe sa invaliditetom, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama jest pružanje usluge u zajednici i to sukladno principima neovisnog življenja. Korisnici dobivaju mogućnost kontrole i izbora vrste usluge, načina pružanja usluge te vremena i mjesta na kojem će se usluga pružiti. Usluga osobne asistencije fleksibilna je i u potpunosti prilagođena korisnicima osobne asistencije te time pruža najbolji način potpore potrebne za uključivanje u život lokalne zajednice. Ona predstavlja i pružanje potpore u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja.

Ukoliko ste zainteresirani za usluge osobne asistencije, možete se obratiti nositelju projekta, Ligi protiv raka Grada Drniša:

Adresa: Kralja Zvonimira 10, Drniš

Tel: 095 884 7499

E-mail: kontakt@ligaprotivrakadrnis.hr

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša

Liga protiv raka Drnis, Vinko