U sklopu projekta „Razvojem volonterstva do razvoja OCD-a“, udruga mladih „Mladi u EU“ organizirala je  okrugli stol 03.12.2015. u prostoru Europa direct-a u Šibeniku.

Okrugli stol bio je namijenjen uspostavljanju bolje i učinkovitije suradnje između lokalne, regionalne samouprave i OCD-a te predstavljanju svih organizacija i institucija koje promoviraju volonterstvo na području grada Šibenika.

Na okruglom stolu su se okupili predstavnici niza organizacija koje sudjeluju u društvenom životu grada Šibenika. Uz domaćina, ovom događanju su prisustvovale udruge Aurora, Ardura, Kamenčići, Izvor ljubavi, Udruga slijepih Šibensko-kninske županije, UHBO-PTSP ŠKŽ te organizacije poput CISOK-a, Caritas-a, Crvenog križa, Centra za pomoć i njegu grada Šibenika, Savjeta mladih ŠKŽ.

Neke od izloženih tema bile su: Razvoj udruga ,vidljivost volonterskih akcija, Motivacija volontera, Volonterstvo u svijetu, Hrvatskoj, Šibeniku, Volonterstvo u budućnosti… Sudionici su iznosili svoja mišljenja i prijedloge, iskustva sa volonterskim radom u svojim organizacijama te ideje za poboljšanje i jačanje volonterstva na lokalnoj razini.

Istaknuta je sve bolja i kvalitetnija suradnja između Grada Šibenika i udruga, kao i vidljivo zalaganje svih dionika u zajednici za osnaživanje civilnog sektora. Veliku ulogu pri tome ima i Vijeće udruga grada Šibenika čiji glavni cilj rada je definiranje modela i okvira suradnje nevladinih udruga i grada Šibenika. Zajedničkim djelovanjem nastoji se razvijati specifičan model suradnje civilnog društva i lokalne samouprave u kreiranju i provođenju politika koje se tiču civilnog društva u lokalnoj zajednici.

Zaključak sastanka je taj da je potražnja za volonterima na području ŠKŽ velika te je potrebno  umrežiti ljude i institucije kako bi volonterstvo zaživjelo.  Svi prisutni su se složili  da  veliku ulogu povezivanja trenutno obavlja volonterski ured otvoren u sklopu projekta „Razvojem volonterstva do razvoja OCD-a“ . U tu svrhu uspostavljena je i web  baza volontera www.volonter-skz.hr na koju se svi zainteresirani mogu prijaviti.

Potrebno je neprestrano osluškivati  potrebe i želje volontera, ukoliko ih se želi zadržati. U budućnosti će volonterstvo biti neizostavno zbog  vrijednosti koju pruža svijetu.