Ekološka udruga „Krka“ Knin provodi projekt „Pomozimo danas za bolje sutra“ u partnerstvu  s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb Šibenik.

U novonastaloj situaciji koja nas je zadesila, a vezano za Coronavirus – Covid 19, radnice zaposlene na projektu „Pomozimo danas za bolje sutra“ svojim korisnicima i dalje pružaju potporu i podršku, ali samo ono najnužnije, poput dostava lijekova, dostava namirnica iz dućana, plaćanje računa ili priprema ogrjeva. Radnicima je osigurana zaštitna oprema za rad, tj. rukavice, maske i dezinfekcijska sredstva te dane upute na koji način obavljati posao u trenutnoj situaciji. Također, korisnicima su uručene kućanske i osnovne higijenske potrepštine, ali na ulazu u njihov stambeni prostor kako bi se osigurala socijalna udaljenost te zaštitili korisnici i radnice.

Podsjetimo, svrha ovog projekta je unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja koje skrbe o krajnjim korisnicima sa područja Šibensko – kninske županije i time doprinijeti kvalitetnijem životu mještana u tom području.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Ekološke udruge „Krka“ Knin.

Pomozimo danas za bolje sutra - memorandum