Nekoliko razvojnih prioriteta Intervencijskog plana Grada Knina je vezano uz razvoj održivog turizma i turističke infrastrukture (Stara gradska jezgra, Rijeka Krka, Tvrđava, Kulturna i prirodna baština). Razvoj takvog turizma zahtjeva angažiranje čitave zajednice i jaku suradnju zainteresiranih pojedinaca, javnog i privatnog sektora.

Održivi turizam vidimo kao alat održanja i očuvanja tradicije, kulture, prirode i kao polugu razvoja čitave zajednice. Ekološka udruga Krka Knin kroz projekt društvenog poduzetništva „Marunuša“ nastoji potaknuti suradnju i pridonijeti tom za sve važnom cilju. U razvoju održivog te okolišno i društveno odgovornog turizma vidimo dobru priliku za naš grad te naše nezaposlene sugrađane.

S početkom 2022 godine i HZZ uvodi nove mjere usmjerene na zelene i digitalne djelatnosti.

Postat će dostupna mjera poticanja samozapošljavanja u digitalnim i zelenim djelatnostima. Trajanje potpore je 24 mjeseca i maksimalna visina subvencije bit će 150.000 kn. Druga zelena mjera je namijenjena poslodavcima za poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba u digitalnim i zelenim djelatnostima. Na indikativnoj listi zelenih proizvoda i usluga objavljenoj na stranicama HZZ-a nalaze se i usluge održivog turizma. Početkom sljedeće godine još ćemo popratiti ove nove mjere HZZ-a.

Pandemija COVID-19 jasno je pokazala sliku drugačijeg turizma. Turizma koji se okreće od masovnosti ka prirodi i održivosti. Turisti koji se okreću od prenapučenih plaža prema dalmatinskom zaleđu i njegovom neotkrivenom prirodnom i kulturnom bogatstvu. To je jedinstvena prilika koju ni grad Knin ni njegovo stanovništvo ne smiju propustiti. Turizam je važna karika ekonomskog oporavka od posljedica pandemije te je važan promotor zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine. Turizam stvara nove prilike za razvoj naše lokalne zajednice.

Nema turizma bez održivosti resursa. Neki od glavnih principa održivog razvoja i turizma su:

  • Ekonomska održivost i dugoročna perspektiva
  • Boljitak i blagostanje lokalne zajednice
  • Kvaliteta radnih mjesta
  • Društvena pravednost
  • Zadovoljstvo posjetitelja
  • Lokalno upravljanje i zapošljavanje
  • Kulturno bogatstvo
  • Biološka raznolikost
  • Učinkovito korištenje resursa
  • Čistoća okoliša

Ostvarivanje ovih ciljeva svima nama je na korist, a potaknulo bi i smanjenje nezaposlenosti na našem području. Treba poduprijeti napore koje svi lokalni dionici ulažu u razvoj održivog turizma na području grada Knina.

Ako imate bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebate savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz epidemiju virusa SARS-CoV-2.

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.