U prostorijama Gradske vijećnice grada Knina, dana 06. studenog s početkom u 11,00 sati održano je završno predstavljanje projekta „Društvo građana – povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka“, IPA5.1.5.2.01.01.c02.

Rezultate projekta „Društvo građana“ su predstavili projektni partneri – Udruga ZvoniMir, Ekološka udruga Krka Knin i Udruga mladih „Mladi u EU“. Predstavljen je također rad Vijeća udruga grada Knina, model slobodne stolice, web stranica društvo građana.

Opći cilj ovog projekta je bio ojačati ulogu udruga civilnog društva u Šibensko-kninskoj županiji što je projektom kroz 12 mjeseci rada i postignuto. Ukupna vrijednost projekta je 55.364,88 eura a veliki dio sredstava (85%) je osigurano iz sredstava EU Fonda za regionalni razvoj, s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva kao ugovornog tijela, a sufinanciran od strane Ureda za udruge.

Završno predstavljanje projekta pratila je i građanska rasprava na kojoj je riječ imao predstavnik udruge osoba s invaliditetom „Sv. Bartolomej“ te koji je predstavio probleme s kojima se susreću invalidi u Kninu.