Dana 25.3.2016.godine održan je FORUS– sportsko rekreativna edukativna aktivnost “Upoznajmo svoj grad“ , odnosno zabavno orijentacijsko kretanje u paru – 6km.

FORUS je održan u centru grada ali i na prostoru kvartova u kojima se nalaze gradske tvrđave (Barone, Sv.Mihovil, Sv.Ivan)/Crnica, Građa, Varoš, Šubićevac. Start i cilj utrke bila je Narančasta zgrada.

Cilj aktivnosti bio je omogućiti mladima da kroz rekreaciju i druženje provedu svoje slobodno vrijeme učeći o mjestima koja su povijesno važna za razvoj Šibenika.

Na aktivnosti je sudjelovalo osam parova u kombinacijama muško-ženski par, muški par i ženski par. Aktivnost se održala u sklopu obilježavanja 950. godišnjice od prvog pisanog spomena grada Šibenika.

FORUS je organiziralo Društvo sportske rekreacije „Sport za sve“ 08 Forca Šibenik u suradnji s Udrugom mladih „Mladi u EU“ i Šibenskom udrugom mladih u sklopu programa Klub mladih „ENTER“. Aktivnosti programa financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.