Dana 03.03.2016. u prostorijama Srednje škole Drniš održano je predavanje „Uključenost mladih“ u sklopu projekta „Lokalni program za mlade grada Drniša“. Predavanje je održano učenicima 4. razreda Gimnazije i Ekonomske škole na satu razredne zajednice.

Na predavanju je sudjelovalo više od 40 učenika kojima je na početku ukratko predstavljen rad same Udruge kao i ciljevi projekta „Lokalni program za mlade grada Drniša“.

Predavanje je bilo tematski podijeljeno tako da prezentira rad info-centara za mlade, definira pojam kulture mladih, informira o mogućnostima mobilnosti mladih, predstavi problem nezaposlenosti među mladima i socijalnu politike prema mladima te potakne mlade na aktivno participiranje u društvu i to u onim tijelima u kojima oni mogu aktivno sudjelovati.

Na kraju su učenicima podijeljene brošure koje je naša Udruga izradila u svrhu promocije projekta „Lokalni program za mlade grada Drniša“.

Predavanje su održali Vinko Livaković i Martin Mrša, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.