Udruga mladih „Mladi u EU“, održala je predavanje pod nazivom „Što znaš o mobilnosti?“, 19.05.2016. u prostoru Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu.

Navedeno predavanje realizirano je u sklopu projekta „TOČKA-Info centar za mlade“ koji Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Predavanje je imalo za cilj potaknuti sudionike na sudjelovanje u programima mobilnosti studenata.

Predavanje je tematski bilo podijeljeno tako da objasni što je to Erasmus+ i tko sve na njemu može sudjelovati, predstavi Eurodesk i Europsku volontersku službu te upozna studente sa Youthpass certifikatom i postupkom njegovog ispunjavanja.

Predavanje su održali Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.