Udruga Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI, dana 20.07.2015. u Šibeniku u prostorijama Europa Direct centra predstavila je rezultate upitnika o korupciji i nasilju u sportu.

Prezentacija se sastojala od predstavljanja skice planirane publikacije koju će udruga UMKI izdati u 9. mjesecu. Publikacija će biti predstavljena u više hrvatskih gradova. Osim publikacije biti će predstavljeni i dobiveni rezultati, te SWOT analiza. Istaknutim građanima/organizacijama grada koji se bore protiv svih oblika diskriminacije u sportu biti će dodijeljene nagrade.

Predstavljanje upitnika o korupciji i nasilju u sportu, dio je aktivnosti projekta „Snaga tolerancije“. Projekt za cilj ima širenje tolerancije i pozitivnih vrijednosti sporta među djecom i mladima, uvažavanje i jednakost svih manjina kroz edukaciju i osvještavanje mladih u prevenciji rasizma i diskriminacije na sportskim terenima.

Projekt „Snaga tolerancije“ Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI provodi u suradnji s nevladinom organizacijom Transparency International, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom socijalne politike i mladih te s Uredom za ljudska prava.

 

 

preuzmi