Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je predavanje pod nazivom „Pokreni se,samozaposli se!“ 26.02.2016. godine u prostoru Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“, s početkom u 18 sati.

Navedeno predavanje realizirano je u sklopu projekta „Iskoristi svoju kreativnost“, koji Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji s Udrugom „Ardura“ iz Šibenika. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Predavanje „Pokreni se, samozaposli se“ imalo je za cilj mladim ljudima pružiti informacije o mogućnostima samozapošljavanja.

Predavanje je tematski bilo podijeljeno tako da je obuhvatilo pojmove „radni odnos“ i „(samo)zapošljavanje“, te kroz primjere dobre prakse nastojalo uputiti mlade u pakete i mjere koje kao poticaj na samozapošljavanje nudi HZZ.

Predavanje su održali Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.